چهارشنبه, 09 آذر 1401

اطلاعيه مهم؛ به جهت خدمت به زائران و بهره مندي دانشجويان، اساتيد و كاركنان موسسه از ايام عزاداري پايان ماه صفر، كليه كلاسها و واحدهاي اداري موسسه در روزهاي شنبه ٢ مهرماه و دوشنبه ٤ مهرماه تعطيل خوا