چهارشنبه, 09 آذر 1401

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

با توجه به تغییری که در بازه انتخاب واحد ایجاد شد، زمان حذف و اضافه از تاریخ یکشنبه 10 مهرماه لغایت پنج شنبه 14 مهرماه خواهد بود.

 

با تشکر- آموزش