چهارشنبه, 09 آذر 1401

اطلاعیه مشاوره

 

 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند خدمات رایگان مشاوره دانشگاه در روزهای چهارشنبه با حضور استاد نیری برگزار می شود.

دانشجویان عزیز جهت دریافت وقت مشاوره می توانند همه روزه از ساعت  7:30 لغایت 14:30 به طبقه اول امور فرهنگی و مشاوره، خانم رزمجو مراجعه نمایند.