دوشنبه, 05 آبان 1399
 

نمایش شاخه ها

 

اخبار

مدارک مورد نیاز جهت ثبت کارشناسی ارشد98-97

مدارک مورد نیاز جهت ثبت کارشناسی ارشد98-97

اطلاعیه مهم کارآموزی ترم بهمن 94

اطلاعیه مهم کارآموزی ترم بهمن 94(دانلود)

برنامه کاردانی پیوسته کامپیوتر مهر 99

برنامه کاردانی پیوسته کامپیوتر مهر 99

تقويم آموزشي سال تحصيلي 95-94

تقويم آموزشي سال تحصيلي 95-94(دانلود)

برنامه کاردانی پیوسته الکتروتکنیک مهر99

برنامه کاردانی پیوسته الکتروتکنیک مهر99