شنبه, 21 تیر 1399
 

نمایش شاخه ها

 

معاون پشتیبانی ( محمد رزمجو )

 


معاونت پشتيباني و برنامه ريزي ؛ مسئول نظارت بر اجراي كليه امور حقوقي دانشگاه ،  قراردادهاي امور ساختماني و تاسيساتي ، خدماتي ، رسيدگي به هدف هاي اجرايي دانشگاه، پيش بيني بودجه و برآورد نيروی انساني مورد نياز دانشگاه است. همچنين اين معاونت در زمينه برقراري نظام امور اداري و اجراي دقيق مقررات و ضوابط اداري و مالي فعاليت مي كند تا راه براي تحقق اهداف آموزش عالي هموار گردد.


 

اختيارات:

 -  برنامه ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی در چارچوب طرح جامع برای تامین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه توسعه آموزش عالی

-   پیشنهاد بودجه عمرانی و نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی، مالی، معاملاتی و عمرانی

-   تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به منظور توسعه کمی و کیفی آموزش، پژوهش و فناوری و پیشنهاد ساختار و تشکیلات و بودجه دانشگاه

-   حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه از طریق اعمال نظارت بر کار آنها

-   همکاری با ریاست دانشگاه برای اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه