جمعه, 28 خرداد 1400
 

نمایش شاخه ها

 

هیات امنا

 

اعضاي هيات امناء

_________________________________________

1-آقای محمد رزمجو                        رئيس هيئت امناء

2-دكتر احمد محقر                          نماينده وزير محترم علوم، تحقیقات و فناوری

3-دکتر محمد صادق براتی                   نماينده استاندار محترم خراسان رضوی

4-دكتر محمود نقيب زاده                    عضو هيات امناء

5-دكتر محمد حسين يغمايي مقدم             عضو هيات امناء

6- آقای محمد مهدی اشرافی                عضو هيات امناء

7-حجه الاسلام امراله سبحاني نيا            روحاني- عضو هيات امناء

8-دكتر فرهنگ حداد                         عضو هيات امناء