چهارشنبه, 20 آذر 1398
 

نمایش شاخه ها

 

هیات موسس

 

1-پروفسور حبیب اله دعائی          ریاست موسسه


2-پروفسور حميد اجتهادي          رئیس هیات مؤسس

 

3-محمد مهدي اشرافي بجستاني


4-دكتر محمد رضا امير حسنخاني


5-محمد رزم جو


6-حجه الاسلام امر اله سبحاني نيا


7-پروفسور علي مقيمي