جمعه, 28 خرداد 1400
 

نمایش شاخه ها

 

هیات موسس

 

 

1- پروفسور حبیب اله دعائی          مشاور اجرایی


2-پروفسور حميد اجتهادي         

 

3-محمد مهدي اشرافي بجستاني


4-دكتر محمد رضا امير حسنخاني


5-محمد رزم جو


6-حجه الاسلام امر اله سبحاني نيا      رییس هیئت موسس

  


7-پروفسور علي مقيمي