چهارشنبه, 09 آذر 1401
 

نمایش شاخه ها

 

هیأت مؤسس

 

 


حجه الاسلام امراله سبحانی نیا                          رئیس هیأت مؤسس

 

پروفسور  حبیب اله دعائی       


پروفسور  حمید اجتهادی                             

 

پروفسور   علی مقیمی         

 

محمد مهدی اشرافی بجستانی

 

محمد رزمجو

 

دکتر  محمد رضا  امیرحسنخانی