شنبه, 03 اسفند 1398
 

نمایش شاخه ها

 

کارشناسی ناپیوسته

رشته های تحصیلی کارشناسی ناپیوسته :

  • مهندسی تکنولوژی نرم افزار

  • مهندسی تکنولوژی الکترونیک

  • مهندسی تکنولوژی ساختمان

  • مهندسی تکنولوژی معماری

  • مهندسی اجرایی عمران

    • مهندسی تکنولوژی قدرت

      حسابداری