سه شنبه, 25 تیر 1398
 

نمایش شاخه ها

 

گروه کامپیوتر:::  دکتر داوود ذبيح زاده                                            مدیر گروه

:::  مهندس سید محسن داورپناه                                     هيئت علمي

:::  مهندس رضا شيباني                                             هیئت علمی