یکشنبه, 11 خرداد 1399
 

نمایش شاخه ها

 

معرفی دفتر ارتباط با صنعت

 

 

مؤسسه آموزش عالی اسرار با بهره مندی از پژوهشگران مجرب و امکانات پژوهشی، توانمندیهای فراوانی برای پاسخ گویی به نیازهای فنی و پژوهشی، صنایع ، سازمانها و سایر ارکان جامعه در بخش علوم فنی مهندسی دارد. حضور صنایع متعدد و عمده در استان خراسان رضوی، می تواند عامل مهمی در شکل گیری و استمرار همکاری ها بین دانشگاه و صنعت باشد.

مدیریت ارتباط با صنعت، افتخار دارد که در این پایگاه با همکاری کارشناسان خود تمامی امکانات لازم برای ایجاد ارتباطی مؤثرتر بین پژوهشگران دانشگاه و بخش صنعت و سازمانها را گردآوری نموده است.

 

 

 شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت

 

 

* شناسایی وارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستقیم با آنها به منظور تخصیص سهمیه ها و امکانات برای اعزام کارآموزان        

 

* اطلاع رسانی برای برگزاری سمینارها، نمایشگاه ها و بازدید های علمی و تحقیقاتی

 

* تبادل اطلاعات علمی وفنی بین دانشگاه و مراکز صنعتی

 

* ایجاد بانک اطلاعاتی از پتانسیل های موجود در دانشگاه و صنایع

 

* کنترل، نظارت و پیگیری امور مربوط به عقد قرارداد و جذب پروژه های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی فی مابین دانشگاه و صنعت        

 

* دریافت فهرست اولویت های عناوین پروژه های تحقیقاتی از مراکز صنعتی و تحقیقاتی و ارائه به گروه های مربوطه

 

* دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع به منظور بازدید و آشنایی با امکانات موجود

 

* تنظیم بانک اطلاعاتی از سوابق علمی و حرفه ای اساتید و نیروهای فنی شاغل در دانشگاه

 

* نظارت و کنترل بر انجام امور مربوط به پروژه های برون دانشگاهی