ورود به سیستم اساتید
شناسه کاربر:
رمز ورود:

 • قابل توجه اساتید گرامی :

  1-در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در لیست دروس جهت ورود نمره به آموزش دانشکده مراجعه فرمایید.
  2-اگر لیست نمره ای را اشتباها تایید کردید برای برگرداندن به وضعیت قبل شماره لیست نمره را به آموزش دانشکده داده تا پس از تماس با آموزش کل مشکل رفع شود.
  3- جهت کار با سیستم از اینترنت اکسپلورر نسخه 6 استفاده کنید .
  4-استاد محترم اضافه کردن نام دانشجوياني که در ليست حضورو غياب اساتيد نيستند به صورت دستي ازنظر آموزش فاقد اعتبار است .
  5-.درصورت نبون نام دانشجو در ليست حضورو غياب کامپيوتري دانشجو موظف است جهت بررسي وضعيت مالي خود سريعا به اداره آموزش (امور مالي ) مراجعه نمايد