لطفا کمی صبر کنید

فرم ثبت نام الکترونیک دانشجویان جدید الورود
چنانچه از مکانهای عمومی مثل آزمایشگاهها و یا کافی نت ها استفاده می کنید بهتر است برای ورود رمز عبور از صفحه کلیدی که به همین منظور طراحی شده استفاده نمایید در غیر اینصورت کلمه عبوری که تایپ می کنید بوسیله نرم افزار های خاصی قابل شناسایی می باشد
 

شماره پرونده سازمان سنجش :

 

کد ملی بدون صفر اول :

 

 در سال تحصیلی جدید طرح کارنامه سلامت روان به صورت الکترونیکی از طریق لینک ذیل صورت می پذیرد. لذا کلیه دانشجویان جدید الورود میبایست نسبت به تکمیل کارنامه سلامت روان اقدام نمایند. لازم به ذکر است تایید نهایی انتخاب واحد و حضور در امتحانات پایان ترم منوط به تکمیل فرم فوق می باشد.

https://portal.saorg.ir/mentalhealth/ آدرس سایت